Výroba pelet

Společnost se vedle zemědělské činnosti zabývá i výrobou, která by se směle mohla nazvat výrobou přidruženou. A tou je právě výroba topných pelet. Co to vlastně pelety jsou? Jsou to granule o průměru osm milimetrů a délce okolo pěti centimetrů vyrobené na granulačním lisu. V našem případě z odpadů z posklizňových linek obilí. Až doposud tyto odpady končily buď ve hnoji, nebo na různých skládkách. Dnes naše společnost z těchto materiálů vyrábí kvalitní palivo za velmi příznivou cenu.

Kdo s tímto palivem topí? Celá řada majitelů rodinných domků v našem okolí, včetně majitele a zaměstnanců společnosti. Způsobů, jak a hlavně v kterých kotlích je možno topit, je celá řada. Co je však důležité. Pelety bez problémů hoří v obyčejném kotli ústředního topení, a zrovna tak v některých automatech, např. od firmy Verner. Lze jimi topit ale i v kamnech typu PETRA nebo klasickém kuchyňském sporáku. Vždy je však nutno se poradit. Topení vyžaduje zvláštní techniku, která se dá běžně zvládnout. Kdo jednou zkusí topit našimi peletami, už u nich zůstává. Výhoda oproti elektřině a plynu je bezesporu cena, výhoda proti uhlí je čistota při manipulaci a proti dřevu odpadá potřeba velkých, zastřešených skladovacích prostor.

Pelety jsou dodávány k zákazníkům podle jejich přání. Majitelům rodinných domků doporučujeme odběr v pytlích po 50 kg nebo ve vacích. Výhodou je, že naše výroba probíhá celoročně a není žádný problém průběžného zásobování. Našim zákazníkům tedy odpadá potřeba mít velké skladovací prostory, jelikož si pro další peletky mohou kdykoli zajet.

Veškeré informace i rady ke způsobu topení vám podá Ing. Eliška Hanzelková na telefonu 778 066 113

Výroba pelet
16 15 13