Živočišná výroba

Zootechnik :

Jakub Šedý     telefon 731 814 910    E-mail  sedy@agropolicna.cz