Živočišná výroba

Společnost se zabývá výrobou vepřového masa i výrobou mléka. Mléko je vyráběno na farmě Lhota u Choryně , mladý dobytek je ustájen na farmě v Choryni. Vepřové maso vyrábíme na farmě Poličná.

Kompletní výrobu mléka, tedy včetně chovu mladého dobytka, má na starosti pan Bronislav Šedý. Na farmě pracují ve dvou směnách čtyři dojičky, dva krmiči a dva hlídači. Jejich každodenní starostí je nakrmit celkem 310 ks skotu. Z toho počtu je 175 dojnic, od kterých každodenně při dvojím dojení získáváme 4500 až 5000 litru mléka. Je to opravdu velmi dobrý výsledek, který nás řadí mezi přední chovatele nejen v České republice, ale i v EÚ.

Vzhledem k tomu, že na výrobu mléka jsou vázány určité dotace, zejména pak dotace na údržbu travních porostů, je pro nás tato část našeho podnikatelského snažení zajímavá. Někdy více, někdy méně. Významný vliv na tvorbu hospodářského výsledku má cena některých nakupovaných krmiv, zejména sóji, kdy cena se pohybuje v rozmezí 800 až 1200 Kč za metrický cen, a potom samozřejmě výše realizační ceny. Jsou roky, kdy prodáváme za více než osm korun za litr, naopak jsou léta, kdy tato cena se pohybuje někde okolo sedmi korun. Při prodeji více jak 1,6 miliónů litrů mléka za rok se jedno o velké peníze. Mléko každodenně prodáváme Mlékárně Valašské Meziříčí.

Živočišná výroba
21 24 23
 

Na farmě v Poličné vykrmujeme prasata od 25 do 110kg. Ročně vyrobíme přes 3 000 ks jatečných prasat. Selata zásadně nakupujeme z českého chovu ze Zahnašovic u Holešova. Výkrm prasat je realizován v naší moderní rekonstruované stáji, krmeny jsou obilím vypěstovaným na našich polích. 
Naše vepříky nabízíme také zájemcům o domácí zabíjačku. Prasata prodáváme živé, ale je také možné domluvit domácí porážku v malokapacitních jatkách Machač s.r.o. v Mořkově.

Jestliže máte zájem o kvalitní české maso ze zvířat vychovaných v našem kraji, které neprojelo celou Evropu, objednejte si vykrmené prase na tel.: 775 257 273.
Za výkrm prasat má zodpovědnost zootechnik Ing. Iva Hrubá. Jakékoliv dotazy přijímá na výše uvedeném čísle.